แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น (รุ่น STD - RUPA210) 300x300 mm. Para-Natural Rubber TACTILES - WARNING (ชนิดเตือน) Spark Yellow

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Product information

Product name ชื่อสินค้า

แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการ ชนิดเตือน

Item code รหัสสินค้า

STD-RUPA210

Series name รุ่น/ลาย

PARATI

Color name ชื่อสี

Spark Yellow

Brand ยี่ห้อ

STD TILES เอสทีดีไทล์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ Product Specification

Base of Materials องค์ประกอบวัสดุ

Natural ธรรมชาติ

Materials วัสดุ

Para-natural rubber ยางพารา

Location ตำแหน่ง

Indoor ภายใน

Color สี

Yellow เหลือง

Finishes พื้นผิว

Matte ด้าน

Shape รูปทรง

Size ขนาด

30 x 30 cm.

Thickness หนา

7 mm.

Performance สมบัติวัสดุ

Abrasion resistance ความทนทานต่อการสึกกร่อน, Chemical resistance สมบัติทนต่อสารเคมี, Compression Set ความยึดตัวเนื่องจากแรงอัด, Fire resistance ทนต่อไฟ, Stain resistance สมบัติทนต่อการเป็นคราบ, Tear resistance ความต้านทานการฉีกขาด, Water resistant ทนต่อน้ำ

Style สไตล์

Plain Color สีพิ้น

Area จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร

แผ่นปูพื้นผิวต่างสัมผัส ลายกลม จำนวน 36 ปุ่ม ต่อแผ่น / จำนวนต่อตารางเมตร(ประมาณ) 11 แผ่นต่อตร.ม.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ Product Description

แผ่นพื้นผิวต่างสัมผัสผลิตจากยางพารา ผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย

  • แผ่นปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น เป็นวัสดุปูพื้นใช้ติดตั้งในอาคาร สถานที่ เพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการทางการเห็น ผู้ที่มีสายตาเลือนราง ผู้พิการทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และคนทุกคน
  • แผ่นวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัส บริเวณที่ติดตั้งบนพื้นทางเดิน โดยวัสดุออกแบบให้บนแผ่นมีสัมผัสปุ่มนูน หรือเส้นนูน บนผิววัสดุแตกต่างจากผิวพื้นที่ติดต่อกันอย่างเห็นได้ชัด หรือการใช้สีอ่อนกับเข้ม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ เช่น พื้นผิวต่างสัมผัสเตือน (Warning Block) ,พื้นผิวต่างสัมผัสบอกทิศทาง (Positional Block) ,พื้นผิวต่างสัมผัสนำทาง (Guide/Directional Block)
  • การติดตั้งแผ่นวัสดุปูพื้นผิวต่างสัมผัส เพื่อผู้พิการทางการเห็น แผ่นทางเดินผู้พิการทางสายตา หรือแผ่นทางเดินคนตาบอด นอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัย ยังช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการประกอบอาชีพของคนตาบอด กับบุคคลผู้ที่มีสายตาเลือนราง ผู้สูงอายุ และคนทุกคน ด้วยเช่นกัน โดยผู้ออกแบบอาคาร สถานที่โดยสร้างสภาวะแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนของเครื่องใช้ ช่วยให้บุคคลที่มีความพร้อมของร่างกายไม่เท่ากัน สามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกบ้าน เข้าถึงสถานที่สาธารณะ เป็นสิ่งที่สร้างความหวังกับผู้พิการซึ่งต้องการควบคุมการใช้ชีวิตด้วยตนเองลดการพึ่งพา โดยสภาวะแวดล้อมที่ถูกออกแบบเป็นอย่างดีจะทำให้คนทุกคนเกิดความคุ้นเคย ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  • แผ่นปูพื้นนำทางผู้พิการทางสายตา ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุให้ผู้พิการทางสายตา หรือคนตาบอด ผู้ที่มีสายตาเลือนรางรวมถึงคนทุกคนได้ในพื้นที่ได้ทันที ที่ติดตั้ง
  • วัสดุพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น หรือแผ่นปูพื้นนำทางเดินคนตาบอด ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100 % อายุการใช้งานนับ 10 ปี
  • แผ่นนำทางคนพิการจากยางพารา พัฒนาคุณสมบัติของยางพาราธรรมชาติ ให้ตอบสนองต่อประโยชน์ที่จะนำไปใช้งาน ให้มีความทนทานต่อการฉีกขาด มีสมบัติความยืดหยุ่นดี เพื่อช่วยลดแรงสะเทือน จากวัสดุที่มีล้อเข็นผ่าน ได้เป็นอย่างดี
  • แผ่นนำทางคนพิการจากยางพารา พัฒนาเฉดสี สามารถผลิตได้หลากหลาย โดยการติดตั้งให้มีเฉดสีที่ต่างจากพื้นเดิมจะเป็นประโยชน์สามารถเห็นได้ กับผู้ที่มีสายตาเลือนรางได้
  • บริเวณแนะนำติดตั้งแผ่นปูพื้นนำทางคนตาบอด บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทางลาด ,จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของบันได ขึ้น-ลง ,บริเวณพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังของประตูทางเข้าอาคาร ,พื้นที่หน้าประตูห้องน้ำ ,พื้นที่หน้าประตูลิฟท์ติดตั้งห่างจากหน้าประตูลิฟท์ 300-600 มม., พื้นที่หน้าป้ายแสดงข้อมูลหลักของอาคาร ,พื้นที่ต่างระดับ เป็นต้น
  • วัสดุพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น หรือแผ่นปูพื้นนำทางเดินคนตาบอด ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100 % สามารถเช็คล้างทำความสะอาดวัสดุได้ง่าย
  • ผลิตและจำหน่ายโดยผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว
  • แผ่นพื้นผิวต่างสัมผัสผลิตจากยางพารา รุ่น พาราไท (Parati) เอสทีดีไทล์ (STD TILES) ผลิตโดยบริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ Made in Thailand รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติเด่น :สินค้าในบัญชีนวัตกรรมไทย ปี 2562   แผ่นยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัสเตือนและนำทาง , วัสดุดูดซึมน้ำต่ำ , ลดแรงสะเทือนจากวัสดุมีล้อ , มีความยืดหยุ่น และแรงเสียดทาน ลดความเสี่ยงการลื่นไถล  , เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย

“การออกแบบสถาปัตยกรรมในไทยได้รับเอาแนวคิดการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ มาเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายในหลากหลายมิติ ตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จนถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในอาคารสถานที่อันเป็นสาธารณะเพื่อการนำแนวคิดที่เป็นหลักการมาปรับใช้กับงานออกแบบซึ่งต้องการความเป็นรูปธรรม จะสามารถเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความแตกต่างหลากหลายทางกายภาพของคนทุกคนในสังคม และ จะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับการพัฒนางานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม”ข้อความส่วนหนึ่ง จากคำนำ ในหนังสือ Building and environments design recommendation for all คำนำโดย พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข หัวหน้าคณะทำงาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คนพิการหรือบุคคลที่บกพร่องทางการมองเห็น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือคนตาบอดกับคนสายตาเลือนราง โดยพิจารณาจากความสามารถในการเห็นตามระยะต่าง ๆ และความกว้างของลานสายตา เรานิยามคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางได้ดังนี้
คนตาบอด หมายถึง คนที่มองเห็นได้น้อยมาก หรือยังพอเห็นแสงได้บ้างไปจนถึงผู้ที่มองไม่เห็นเลย เมื่อการมองเห็นไม่มีประสิทธิภาพมากพอ จึงต้องใช้ประสาทสัมผัสอื่นแทนนั่นคือการสัมผัส คนสายตาเลือนราง หมายถึง ผู้ที่ยังพอมองเห็นได้อยู่ โดยการมองเห็นที่บกพร่องจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันต่างกันตามความบกพร่องที่เกิดขึ้น การมองเห็นของคนสายตาเลือนรางอาจมีได้หลายลักษณะ ดังนี้

 1. ภาพมัวหรือบิดเบี้ยวตรงบริเวณจุดกลาง พบในผู้ที่จอประสาทตาเสื่อมหรือมีรูขาดแถวจุดศูนย์กลางจอประสาทตา ผู้มีสายตาแบบนี้จะมีปัญหาในการอ่าน
 2. ภาพมัวทั่ว ๆ ไป พบในผู้ที่เป็นโรคกระจกตาหรือโรคจอประสาทตาบางชนิด
 3. ลานสายตาแคบ ลักษณะการมองเห็นจะเหมือนมองผ่านอุโมงค์ พบได้ในคนที่เป็นต้อหินและผู้ที่จอประสาทตาเสื่อมจากกรรมพันธุ์ ผู้มีสายตาแบบนี้จะมีปัญหาในการเดิน อาจเดินสะดุดหกล้มง่าย หากลานสายตาแคบกว่า 10 องศา จะมีปัญหาในการอ่านหนังสือ โดยอ่านได้ช้าลงและตาล้าได้ง่าย
 4. ลานสายตาเสียครึ่งซีก อาการนี้เกิดได้จากโรคทางสมองหรือเส้นเลือดในตาตีบ ทำให้ภาพมัวครึ่งบนหรือครึ่งล่าง จนอ่านหนังสือและเดินได้ลำบากมาก

เนื้อหากลุ่มคนพิการหรือบุคคลที่บกพร่องทางการมองเห็นได้อ้างอิงจาก : www.thaihealth.or.th

แสงสว่างบนเส้นทางสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น จากน้ำยางพาราคุณภาพในประเทศไทย        เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไทย ให้ประโยชน์กับคนทุกคน

 • การผลิต แผ่นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือแผ่นปูพื้นนำทางคนพิการ หรือแผ่นนำทางคนตาบอด สินค้ายางพาราในประเทศไทย เป็นการพัฒนาต่อยอดการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่งอาคาร
 • โดยยางพาราที่นำมาผลิตจะคัดเฉพาะยางเกรดคุณภาพสูงจากเกษตรกรชาวไทย พัฒนาโดยผู้เชียวชาญการผลิตยาง จนได้ผลิตภัณฑ์ แผ่นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือแผ่นปูพื้นนำทางคนพิการ หรือแผ่นนำทางคนตาบอด ซึ่งผลิตจากยางพารา 100% หรือ Pathway design for a person with visually impaired
 • ข้อมูลจากหนังสือโดยสมาคมสถาปนิกสยาม การออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ได้รับเอาแนวคิดการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ ตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จนถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรง อาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน จะสามารถเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความแตกต่างหลากหลายทางกายภาพของคนทุกคนในสังคม และ จะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับการพัฒนาด้านออกแบบสถาปัตยกรรมของประเทศไทย เนื้อหาหยิบยกในบนคำนำ หนังสือข้อแนะนำการออกแบบ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน โดย พ.ต.ท.บัณฑิต ประดับสุข อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประโยชน์ของทางเดินผู้พิการทางสายตาหรือแผ่นทางเดินคนตาบอดผลิตจากยางพารา จัดเป็นวัสดุสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการคนชรา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา หมายความว่า ส่วนของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสำหรับผู้พากรหรือทุพพลภาพ และคนชรา นิยามโดยสมาคมสถาปนิกสยาม
 • การเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี คือการลดการเกิดอุบัติเหตุกับผู้พิการทางสายตา หรือคนตาบอด กับบุคคลทั่วไปด้วยเช่นกัน บนพื้นที่สาธารณะได้ทันที ที่ติดตั้ง รวมถึงช่วยผู้ที่มีสายตาเลือนราง ผู้สูงอายุ และคนทุกคน การติดตั้งกระเบื้องคนตาบอดบนพื้นทางเดินจะเป็นสัญลักษณ์ในการเพิ่มความระมัดระวังในจุดที่เป็นอันตรายได้บนเส้นทางเดิน
 • จุดเสี่ยงบนทางเดินสาธารณะควรมีจุดที่ควรมีสัญลักษณ์ เพื่อให้ทราบว่าพื้นที่นั้นสุ่มเสี่ยงอันตราย เช่น ทางขึ้นหรือทางลงบันได ทางลาด ขั้นบันไดต่างระดับ เมื่อติดแผ่นกระเบื้องนำทางคนตาบอด ให้ผู้พิการทางสายตา ชนิดเตือน จะบอกระยะจากบริเวณปลายบันได ทางขึ้นและลงโดยติดห่างจากปลายบันได ระยะ 30 เซนติเมตร ผู้ใช้งานก็จะทราบทันทีว่า บริเวณดังกล่าวมีบันได ทางลาด ขั้นบันไดต่างระดับ
 • แผ่นนำทางเดินคนตาบอด จะเพิ่มความชัดเจน บนเส้นทาง ประโยชน์ในการใช้กระเบื้องชนิดเตือนคนตาบอด และกระเบื้องชนิดนำทางคนตาบอด ช่วยบอกทางเดินไปตามจุดต่างๆ ในสถานที่ได้อย่างดี โดยผู้ออกแบบจะเลือกติดตั้งตามผังการใช้งานของอาคารสถานที่นั้น และเลือกสีของวัสดุกระเบื้องนำทางเดินคนตาบอดให้มีความต่างจากพื้นผิววัสดุโดยรอบ ให้คนตาบอด บุคคลที่มีสายตาเลือนราง และบุคคลทั่วไป เมื่อไปยังสถานที่นั้นๆ สามารถเข้าถึง ใช้งานสถานที่เบื้องต้น ได้ด้วยตัวเอง
 • ลองใช้ ทางเดินคนตาบอดผลิตจากยางพารา แล้วคุณจะได้ พบกับคำว่าคุณภาพที่เหนือกว่า วัสดุที่ผลิตจากโพลีเมอร์หรือพลาสติก PVC บางชนิด เพราะแผ่นกระเบื้องยางคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติ สามารถให้คุณสมบัติที่มีในตัววัสดุได้มากกว่า
 • แผ่นนำทางคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น รับแรงสะเทือนได้ดี เมื่อติดตั้งบนพื้น เมื่อมีการเข็นวีลแชร์ , เข็นเตียงผู้ป่วย , เข็นอุปกรณ์มีล้อลาก ต่างๆ จะลดแรงสะเทือนลดอาการเจ็บ หรือของเสียหายได้
 • แผ่นนำทางคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติ สามารถเช็ดล้าง ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม
 • แผ่นนำทางคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติ ติดตั้งครั้งเดียว มีอายุการใช้งานนานนับ 10 ปี

ผลงานโครงการที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลเพิ่มเติม

Base of Materials องค์ประกอบวัสดุ

Natural ธรรมชาติ

Materials วัสดุ

Para-natural rubber ยางพารา

Location ตำแหน่ง

Indoor ภายใน

Color สี

Yellow เหลือง

Finishes พื้นผิว

Matte ด้าน

Shape รูปทรง

Size ขนาด

30 x 30 cm.

Thickness หนา

7 mm.

Performance สมบัติวัสดุ

Abrasion resistance ความทนทานต่อการสึกกร่อน, Chemical resistance สมบัติทนต่อสารเคมี, Compression Set ความยึดตัวเนื่องจากแรงอัด, Fire resistance ทนต่อไฟ, Stain resistance สมบัติทนต่อการเป็นคราบ, Tear resistance ความต้านทานการฉีกขาด, Water resistant ทนต่อน้ำ

Style สไตล์

Plain Color สีพิ้น

Area จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร

แผ่นปูพื้นผิวต่างสัมผัส ลายกลม จำนวน 36 ปุ่ม ต่อแผ่น / จำนวนต่อตารางเมตร(ประมาณ) 11 แผ่นต่อตร.ม.

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น (รุ่น STD – RUPA210) 300×300 mm. Para-Natural Rubber TACTILES – WARNING (ชนิดเตือน) Spark Yellow”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *