เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์

Furniture

ห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร ภัตตาคาร

RESTAURANT


ห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร ภัตตาคาร RESTAURANT


โต๊ะจัดเลี้ยง TABLE
โต๊ะห้องอาหาร RESTAURANT TABLE
เก้าอี้จัดเลี้ยง BANQUET CHAIR
เก้าอี้ห้องอาหาร RESTAURANT CHAIR
เก้าอี้บาร์ BARSTOOL

โรงแรม HOTEL


โรงแรม 3 ดาว 3 STAR HOTEL
โรงแรม 4 ดาว 4 STAR HOTEL
โรงแรม 5 ดาว 5 STAR HOTEL
โซฟา SOFA
โต๊ะกลางชุดรับแขก SOFA TABLE
โต๊ะข้างชุดรับแขก SOFA SIDE TABLE
เก้าอี้สตู STOOL CHAIR
เก้าอี้เลาจน์ LOUNGE CHAIR

ห้องสัมมนา SEMINAR ROOM


โต๊ะสัมมนา TRAINING TABLE
โต๊ะเลคเชอร์ LECTURE TABLE
โต๊ะพับ FOLDING TABLE
เก้าอี้ห้องสัมมนา CHAIR

ที่พักอาศัย HOME FURNITURE


โต๊ะชงชา TEA TABLE

ภายนอกอาคาร OUTDOOR FURNITURE


ชุดโต๊ะ เก้าอี้ บาร์ OUTDOOR COUNTER BAR SET
ชุดโต๊ะ  พร้อมเก้าอี้ หวายเทียม RATTAN TABLE SET
ชุดโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ อลูมิเนียม ALUMINIUM TABLE SET
ชุดโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ เหล็ก OUTDOOR METAL TABLE SET
โต๊ะ OUTDOOR TABLE
โต๊ะพับสนาม OUTDOOR FOLDING TABLE
เก้าอี้ OUTDOOR CHAIR
เก้าอี้พับสนาม OUTDOOR FOLDING CHAIR
เก้าอี้สนาม OUTDOOR GARDEN CHAIR
เก้าอี้พักผ่อน OUTDOOR LOUNGE CHAIR
ซุ้ม OUTDOOR PATIO
ถังขยะ OUTDOOR GARBAGE
โซฟา OUTDOOR SOFA
เตียงนอนอาบแดด OUTDOOR SUN BED
สตูล/ ที่วางเท้า STOOL
ร่ม OUTDOOR PATIO UMBRELLA