โคมไฟ

โคมไฟ

Luminaire

โคมไฟในอาคาร

INDOOR


โคมไฟในอาคาร INDOOR


โคมไฟระย้า CHANDELIER
โคมไฟเพดาน CEILING LIGHTS
โคมไฟผนัง WALL LIGHTS
โคมไฟข้างเตียง BED LIGHTS
โคมไฟส่องภาพ PICTURE LIGHTING
โคมไฟห้องน้ำ BATHROOM LAMPS
โคมไฟดาวไลน์ฝังฝ้า RECESSED DOWNLIGHT
โคมไฟดาวไลน์ติดเพดาน SURFACE DOWNLIGHT
โคมไฟดาวไลน์ติดราง TRACK LIGHT DOWNLIGHT
โคมไฟฝังพื้น INGROUNDS
โคมไฟตั้งโต๊ะ TABLE LAMP
โคมไฟตั้งพื้น FLOOR LAMP

โคมไฟนอกอาคาร INDOOR


ไฟส่องแสง SPOTLIGHT
ไฟผนัง WALL UP-DOWNLIGHT
ไฟดาวไลน์ฝังพื้น RECESS DOWNLIGHT
ไฟตกแต่งผนัง GENERAL WALL LIGHT 
ไฟซ่อน SUSPENSION LIGHT
เสาไฟเตี้ย BOLLARDS
โคมฝังพื้น INGROUNDS
โคมบนพื้น ON GROUND UP LIGHT
ไฟส่องบริเวณ AREA LIGHT
ไฟสาดแสง SURFACE WASHER&FLOOD LIGHT
โคมไฟใต้น้ำ UNDER WATER SPOTLIGHT
โคมไฟดาวไลน์ติดลอย SURFACE DOWNLIGHT
โคมไฟบันได STEPLIGHT WALL RECESSED LIGHT
โคมไฟติดผนัง WALL MOUNT LUMINAIRES
โคมหัวเสา PILLAR TOP LUMINAIRES