เกี่ยวกับเรา / About us

เกี่ยวกับเรา / About us

วัสดุดี WASSADUDEE

ดำเนินกิจการโดย บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด ในโลกของวัสดุตกแต่งอาคารมีทางเลือกเพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมากมาย เราได้คัดสรรวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพดีมีความประณีตในการผลิตทุกรายละเอียดจากประเทศไทย และทั่วทุกมุมโลก นำเสนอคุณสมบัติ ให้กับลูกค้าครบถ้วน สามารถช่วยแก้ปัญหาการสั่งซื้อวัสดุตกแต่งอาคารแล้วคุณภาพไม่เป็นตามสเปค


สิ่งที่เราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าทุกท่านจะไม่ต้องกังวลถึงคุณภาพเพราะความตั้งใจในการทำงานนั้นเป้าหมายของเราคือการจำหน่าย "วัสดุดี" ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหา เปรียบเทียบและทดสอบคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งอาคารเชิงลึกในวงกว้างจำหน่ายให้กับโครงการทั่วประเทศ ประสบการณ์ 12 ปี ในธุรกิจหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์จาก "วัสดุดี" จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านไว้วางใจเลือกใช้ด้วยความมั่นใจ

บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด

ปัจจุบันดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 10 ปีปัจจุบันสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 337 ซอย 11 ( เพชรเกษม ) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เกี่ยวกับเรา

ดำเนินกิจการในวันที่ 5 เมษายน ปี 2550

เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จัดจาํหน่ายวสัดุตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ผลิตโดยนวตักรรมใหม่ และมีคุณภาพสูง จากหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้ชื่อบริษัท ทรงธรรม เดคคอร์จำกัด จนกระทั่งได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อ จดทะเบียนเป็น บรษัท ภาภรอัณณ์ จํากัด วันที่ 12 พฤษภาคม