เกี่ยวกับเรา / About us

บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด

ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหา เปรียบเทียบ และทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร เชิงลึกในวงกว้าง ด้วยประสบการณ์

หวังอย่างยิ่งว่า จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ และทุกท่านเลือกใช้ ด้วยความมั่นใจ