โครงการ – อาคารศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

อาคารศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

โครงการ : อาคารศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ชื่อวัสดุ :  กระเบื้องยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา
สินค้า :  แผ่นยางพารา สีเทาอ่อน (Lebron Grey) ชนิดเตือน รหัสสินค้า STD-RUPA210
แผ่นยางพารา สีเทาอ่อน (Lebron Grey) ชนิดนำทาง รหัสสินค้า STD-RUPA211
ชื่อวัสดุที่เกี่ยวข้องกัน : กระเบื้องยางพาราสำหรับเตือนและนำทางคนตาบอด
กระเบื้องยางพาราผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
กระเบื้องยางผู้พิการทางสายตา
กระเบื้องยางคนพิการ
แผ่นทางเท้าคนพิการ
กระเบื้องยางคนพิการ std
กระเบื้องยางคนตาบอด
แผ่นทางเดินคนตาบอด

 

ภาพหน้างาน 001 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 002 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 003 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 004 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 005 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา