โครงการ – Gaysorn village กรุงเทพมหานคร

โครงการ : ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ (Gasorn Village) กรุงเทพมหานคร

โครงการ : เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) เป็นโครงการพัฒนาศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งตั้งอยู่บริเวณย่านราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีชื่อเดิมว่า “เกษรพลาซ่า” เปิดทำการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ในลักษณะของศูนย์การค้าที่รวบรวมสินค้าชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในที่เดียวเพื่อจับกลุ่มลูกค้าระดับบนโดยเฉพาะ แต่ในภายหลังทางกลุ่มศรีวิกรม์ซึ่งเป็นเจ้าของได้เล็งเห็นโอกาสในการเติบโต จึงทำการปรับรูปแบบโครงการใหม่ทั้งหมด รวมถึงปรับภาพลักษณ์ที่หรูหราให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์วิลเลจสำหรับคนเมือง (lifestyle urban village) โดยปัจจุบันได้สร้างอาคารเพิ่มเติมชื่อว่า “เกษรทาวเวอร์” ที่มีทั้งโซนที่เป็นศูนย์การค้า ศูนย์สุขภาพ และความงาม รวมถึงโซนอาคารสำนักงาน และเชื่อมต่อไปยังอาคารเก่าที่เรียกว่า “เกษรเซ็นเตอร์” นอกจากนี้ยังมีโครงการจะปรับปรุงศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่าฝั่งตรงข้ามเพื่อเชื่อมต่อให้เป็นส่วนหนึ่งของเกษรวิลเลจในอนาคตอันใกล้อีกด้วย
ชื่อวัสดุ : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา
 
สินค้า : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น ชนิดเตือนรหัสSTD310S-ANCH316 (1114HL) 
ชื่อวัสดุที่เกี่ยวข้องกัน : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
กระเบื้องผู้พิการทางสายตา
กระเบื้องคนพิการ
สแตนเลสทางเท้าคนพิการ
กระเบื้องคนพิการ std
ปุ่มสแตนเลสคนตาบอด
แผ่นทางเดินคนตาบอด
หมุดสแตนเลสคนพิการ
ปุ่มสแตนเลสคนพิการ
แผ่นทางเดินคนตาบอด
ทางเดินคนพิการ
ทางเดินคนพิการ วัสดุแสตนเลส
ปุ่มทางเดินคนพิการ
หมุดเตือนคนตาบอด
เบรลล์บล๊อค braille block
ทางเท้าคนพิการ

 

ภาพหน้างาน 001 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ

ภาพหน้างาน 002 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ

ภาพหน้างาน 003 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ

ภาพหน้างาน 004 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ

ภาพหน้างาน 005 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ

ภาพหน้างาน 006 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ

ภาพหน้างาน 007 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ

ภาพหน้างาน 008 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ

ภาพหน้างาน 009 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ

ภาพหน้างาน 010 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ

ภาพหน้างาน 011 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ

ภาพหน้างาน 012 : ปุ่มสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,ปุ่มสแตนเลสคนพิการ