โครงการ – อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ : อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ : อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อวัสดุ : แผ่นสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา
สินค้า : แผ่นสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็น ชนิดเตือนรหัสSTD140S(J)-PL316FULL
ชื่อวัสดุที่เกี่ยวข้องกัน : แผ่นสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
กระเบื้องผู้พิการทางสายตา
กระเบื้องคนพิการ
สแตนเลสทางเท้าคนพิการ
กระเบื้องคนพิการ std
แผ่นสแตนเลสคนตาบอด
แผ่นทางเดินคนตาบอด

 

ภาพหน้างาน 001 : แผ่นสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 002 : แผ่นสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 003 : แผ่นสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 004 : แผ่นสแตนเลสปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นสแตนเลสทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

 

วัสดุพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตาที่ใช้ติดตั้งในโครงการนี้ :

1. ปุ่มสแตนเลส รหัสสินค้า STD140S(J)-PL316FULL