เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 จัดแสดงผลิตภัณฑ์หรืองานวิจัยTCDC สำนักงานส่งเสริมเศรษฐสร้างสรรค์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ “INNOVATION SHOW CASE: GO Green แบรนด์ STD TILES by Wassadudee

TCDC สำนักงานส่งเสริมเศรษฐสร้างสรรค์ จัดแสดงผลิตภัณฑ์หรืองานวิจัย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ “INNOVATION SHOW CASE: GO Green

แบรนด์ STD TILES by Wassadudee

ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นผิวต่างสัมผัสจากยางพารา 100% รุ่น PARATI ด้วยปัญหามลพิษที่เพิ่มมากขึ้น แนวคิดในการใช้วิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Living) ต้องร่วมมือกันนะคะ เลือกใช้สินค้าที่ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้วัสดุซึ่งเป็นมิตรกับธรรมชาติ ยางพาราจัดเป็นโพลีเมอร์จากธรรมชาติ เมื่อนำมาผลิตแผ่นวัสดุแล้ว นอกจากใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย เหมาะกับการใช้งานในอาคารเพราะความยืดหยุ่นดีแล้ว การผลิตที่ใส่ใจในคุณภาพทำให้สินค้าคงทนและใช้ได้ยาวนาน#เปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นผู้ผลิตที่เข้าใจคำว่าคุณภาพสินค้า #wassadudee #วัสดุดี #นวัตกรรมไทย

รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์