บทความ-เรื่องของสี กับพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น หรือแผ่นปูพื้นคนตาบอด

         แม้ สถาปนิก ผู้ออกแบบอาคารโครงการ ทำการออกแบบ รวมถึงเลือกใช้วัสดุ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้ได้อาคาร สถานที่ ที่มีคุณภาพ ใช้วัสดุดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขและชีวิตที่ดีขึ้นของผู้อยู่อาศัย ผู้ออกแบบจะเลือกใช้วัสดุและสีของวัสดุ ให้กลมกลืนไปกับการออกแบบ

“แบบและสีของพื้นผิวต่างสัมผัส เป็นโจทย์ที่ต้องใส่ใจในรายละเอียด อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น แต่หากสำเร็จก็เป็นความภูมิใจในผลงานได้ไม่ยาก”

         หากเราเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าการออกแบบ ก่อสร้างสถานที่ ๆ หนึ่งขึ้นมาความสำคัญในการออกแบบ คือมีฟังก์ชั่นที่ใช้ได้ทุกคน รวมไปถึงการออกแบบมีวัสดุเพื่อคนตาบอด เพื่อคนสายตาเลือนราง เพื่อคนสูงอายุ เพื่อคนชรา คนท้อง เด็กๆ มากขึ้นเรื่อยๆ   เนื่องจากสถาปนิกในไทยและทั่วโลก มีความตระหนักรวมถึงให้ความสนใจมากขึ้น

         โจทย์ใหญ่ที่เหล่าผู้ออกแบบส่วนใหญ่จะพบเจอ คือ การที่สถาปนิกหรือผู้ออกแบบ จะเลือกสีแผ่นปูพื้นคนพิการ ติดตั้งบนพื้นที่อาคาร หรือสถานที่ โดยการเลือกที่เบ็ดเสร็จ โทนสีก็ต้องคุม ดีไซน์ใช่ หลักการออกแบบถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน”การควบคุมโทนสี

ในงานดีไซน์ให้ไม่หลุด concept  ความสำคัญของการออกแบบพื้นของอาคาร โดยฟังก์ชั่น ใช้ แผ่นพื้นคนพิการ ชนิดเตือน Warning block และ ชนิดนำทาง Guiding block Universal Design

         เพื่อการใช้งานอาคารในทุกๆส่วน ตามกฎหมาย “อาคารตามข้อกำหนด ต้องจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น ที่พื้นบริเวณต่างระดับเกิน 20 มิลลิเมตร  ที่ทางขึ้นและทางลง ของทางลาดหรือบันได ที่พื้นด้านหน้าและด้านหลังทางเข้าอาคาร และที่พื้นด้านหน้าของประตูห้องส้วม โดยมีขนาดกว้าง 300 มิลลิเมตร  และมีความยาวเท่ากับและขนาดไปกับความกว้างของช่องทางเดินของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 350 มิลลิเมตร ในกรณีของขนส่งมวลชน ให้ขอบนอกของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากขอบของชานชาลาไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 650 มิลลิเมตร ”

การออกแบบติดตั้งแผ่นปูพื้นผิวต่างสัมผัส บนทางเดินควรให้มีผิวต่างสัมผัสเรียบและหยาบสลับกัน เพื่อคนตาบอด blind รวมถึง สีที่ตัดกันของพื้น เป็นสีสว่างและเข้ม เพื่อผู้ที่มีสายตาเลือนราง Low vision  และยังมีประโยชน์กับผู้ใช้กลุ่มอื่นซึ่งไม่ทราบว่ามีปัญหาการมองเห็นที่เด่นชัดสามารถสัมผัสกับ สีและผิว บนพื้นทางเดินได้

 

          สิ่งที่ตอบโจทย์ สถาปนิกหรือผู้ออกแบบ คือ วัสดุที่เน้นในเรื่องของ Functional หรือการใช้งานเป็นหลัก แต่ยังไม่หลุด Concept เรื่องของสีในงาน Design นั่นเอง เมื่อมาถึงขั้นตอนการก่อสร้างและตกแต่งพื้นอาคารให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงพื้นผิวต่างสัมผัส ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา จะสามารถสร้างผลสำเร็จของงานได้ไปในทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้เป็นเจ้าของโครงการ ที่มองเห็นประโยชน์ของการออกแบบเพื่อคนทุกคนอย่างจริงจัง

แผ่นปูพื้นผิวต่างสัมผัสจากยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทยที่ผลิตขึ้นโดยโรงงานผู้ผลิตในประเทศ โดยน้ำยางพาราสูตรเข้มข้นเนื้อดี นอกจากคุณภาพสมบัติในเรื่องความทนทาน ยืดหยุ่น มีสารต้านจุลชีพ ไม่ก่อให้เกิดเชื้อโรค เหมาะกับการใช้งานในอาคารแล้วเหมาะแก่การติดตั้งในอาคารเป็นอย่างยิ่ง ผลิตแผ่นยางพาราธรรมชาติ 100% ปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือแผ่นปูพื้นคนตาบอด  “ได้ทำการพัฒนาเฉดสี เราสามารถผลิตสีให้มีความหลากหลาย ตรงสีของการออกแบบกับลักษณะการใช้งาน โดยมีสีมาตรฐานให้เลือก 8 เฉดสี ผู้ออกแบบเลือกใช้ได้ตามที่โครงการต้องการ”

         วันนี้วัสดุดี ได้นำภาพแผ่นปูพื้นคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติ ซึ่งสีมาตรฐานมาให้ชม ว่าบรรยากาศ จากสีที่เปลี่ยนไปนั้นจะแตกต่างกันอย่างไร สีมาตรฐานแผ่นปูพื้นคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 8 เฉดสี ดังต่อไปนี้ สีเหลือง (Spark yellow)  สีเทาเข้ม(Benjamin grey) สีเทาอ่อน(Lebron grey) สีส้ม(Navel Orange) สีแดง(Maroon red) สีน้ำเงิน(Youth Solid Blue) สีกากี(Forest Khaki) และสีฟ้า (Tiffany)

 

         แผ่นปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับเตือนและนำทางผู้พิการทางสายตา ผลิตจากยางพาราคุณภาพดีในประเทศไทย Made in Thailand ผู้ผลิตมี 8 สีมาตรฐาน สวยงาม ให้ลือกใช้ รวมถึงยังสามารถสั่งผลิตสีพิเศษที่เลือกให้ตรงตาม Concept การออกแบบของโครงการอีกด้วย

 

ภาพที่1 แสดงสินค้า : กระเบื้องปูพื้นคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติธรรมชาติ สีเหลือง (Spark yellow)

ภาพที่2 แสดงสินค้า : กระเบื้องปูพื้นคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติธรรมชาติ สีเทาเข้ม (Benjamin grey)

ภาพที่3 แสดงสินค้า : กระเบื้องปูพื้นคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติธรรมชาติ สีแดง (Maroon red)

ภาพที่4 แสดงสินค้า : กระเบื้องปูพื้นคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติธรรมชาติ สีน้ำเงิน (Youth Solid Blue)

ภาพที่5 แสดงสินค้า : กระเบื้องปูพื้นคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติธรรมชาติ สีเทาอ่อน (Lebron grey)

ภาพที่6 แสดงสินค้า : กระเบื้องปูพื้นคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติธรรมชาติ สีส้ม (Navel Orange)

ภาพที่7 แสดงสินค้า : กระเบื้องปูพื้นคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติธรรมชาติ สีฟ้า (Tiffany)

ภาพที่8 แสดงสินค้า : กระเบื้องปูพื้นคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติธรรมชาติ สีกากี (Forest Khaki)