อาคารที่ทำการแห่งใหม่กระทรวงยุติธรรม

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนเเจ้งวัฒนะ