อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ : อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วัสดุพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตาที่ใช้ติดตั้งในโครงการนี้ :

1. ปุ่มสแตนเลส รหัสสินค้า STD140S(J)-PL316FULL