สถานีบริการน้ำมัน ปตท. THE REST AREA สาขาประชาชื่น

โครงการ : สถานีน้ำมัน ปตท. THE REST AREA ประชาชื่น

วัสดุพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตาที่ใช้ติดตั้งในโครงการนี้ :

1. กระเบื้องเซรามิก สีเหลือง รหัสสินค้า STD-KFQ513

2. กระเบื้องเซรามิก สีเหลือง รหัสสินค้า STD-KFT513