ผลงานโครงการ – นิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตา พระเมรุมาศ

โครงการ : นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา “นำสัมผัสพระเมรุ” พระเมรุมาศ

โครงการ : นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา “นำสัมผัสพระเมรุ” พระเมรุมาศ
ชื่อวัสดุ :  กระเบื้องยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา
สินค้า :  แผ่นยางพารา สีเทาอ่อน (Lebron Grey) รหัสสินค้า STD-RUPA210
ชื่อวัสดุที่เกี่ยวข้องกัน : กระเบื้องยางพาราสำหรับเตือนและนำทางคนตาบอด
กระเบื้องยางพาราผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
กระเบื้องยางผู้พิการทางสายตา
กระเบื้องยางคนพิการ
แผ่นทางเท้าคนพิการ
กระเบื้องยางคนพิการ std
กระเบื้องยางคนตาบอด
แผ่นทางเดินคนตาบอด

 

ภาพหน้างาน 001 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 002 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 003 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

ภาพหน้างาน 004 : กระเบื้องยางพาราพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา ,กระเบื้องคนตาบอด ,แผ่นทางเดินคนตาบอด ,กระเบื้องผู้พิการทางสายตา